Sinan Önce

İl Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası ve Vali Yardımcısı Vekili Vural Karagül başkanlığında, AB Uyum Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıyla ilgili bilgi vererek açılış konuşmasını gerçekleştiren Karagül, şunları dile getirdi; “Avrupa Birliğine katılım sürecinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi ve mali yardımlardan en etkin biçimde yararlanılabilmesi için İçişleri Bakanlığımızın 26 Ocak 2010 tarihli genelgesi ile oluşturulan Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulumuzun bu yılki birinci, toplamda 8. toplantısını yapıyoruz.

Bugünkü toplantımızın gündemi gereğince, AB Bakanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Can Büyükpamuk tarafından “AB Yolunda Bilecik” projesinin faaliyet konularından biri olan Müzakere Sürecinin Teknik Özellikleri ve Türkiye?nin Mevcut Durumu ile ilgili kurul üyelerimize bir sunum yapılacaktır. Arkasından yine AB Yolunda Bilecik projesi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izleme ve değerlendirme, tarım, çevre, sivil toplum örgütleri olmak üzere dört çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu çalışma grupları gerek AB projeleri gerekse Avrupa Birliği ile ilgili diğer faaliyetleri yürütecekler ve bu konularda rapor hazırlayacaklar. Çalışma grupları kurumlardan bildirilen personelin uzmanlık ve görev alanlarına göre oluşturulacaktır.

Daha sonra oluşturulan bu çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirmek ve yönlendirmek amacıyla kurul üyelerinden müteşekkil ?Grup Çalışmalarını değerlendirme ve Yönlendirme Komisyonu? oluşturulacaktır. Gruplar tarafından yapılan çalışmalar bir rapor halinde bu komisyona sunulacaktır. Komisyon tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerektiğinde kurula sunulacaktır. Toplantının akışı içinde çalışma grupları ve komisyonun oluşturulma yöntemi ve üyelerinin seçimi konusunda kurul üyelerimizin görüş ve önerileri alınacaktır” dedi.

Karagül’ün konuşmasının ardından AB Bakanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Can Büyükpamuk, Avrupa Birliğine katıım müzakereleri teknik özellikleri ve Türkiye’nin müzakere sürecindeki nihai durumunu anlattı.

Büyükpamuk ilk olarak katılım müzakere sürecinden bahsetti. AB Müktesebatını anlatarak sunumuna devam eden Büyükpamuk, müzakere başlıklarından bahsederek 35 başlık olduğunu ifade etti. Aday ve potansiyel ülkeleri anlatarak konuşmasını sürdüren Can Büyükpamuk, Türkiye, Hırvatistan, İzlanda, Makedonya ve Karadağ ‘ın aday ülkeler olduğunu, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan’ın ise potansiyel ülkeler olduğunu söyledi. Büyükpamuk, Türkiye’nin katılım süreci için AB stratejisini anlatarak sunumunu sürdürdü.

İl genel meclis toplantı salonunda dün saat 14:30’da gerçekleşen toplantıya kaymakamlar, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yürükçü, daire müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

48 kez görüntülendi