Bilecik Belediyesi kaliteyi artırmak için hizmetiçi eğitim seferberliği başattı. İlk eğitimi ise Başkan Vekili Osman Gezgin verdi. Bundan sonra Belediye personeli daha bilinçli ve kanunlara daha uygun hizmet verecek. 

      Bilecik Belediyesi personelinin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, etkinlik ve sorumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları amacıyla 2012 yılı Hizmet İçi Eğitim seminerleri başladı. Seminerin başlangıcında Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gezgin bir konuşma gerçekleştirdi. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gezgin; Amacı doğrultusunda yapılacak eğitim seminerlerinin personel açısından son derece büyük önem arz ettiğini vurguladı. Hizmet İçi Eğitim Seminerlerimiz 13 Şubat 2012 ile 17 Şubat 2012 tarihleri arasında devam edecek. 
      Seminer Programı kapsamında aşağıdaki konular işlenecek; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 6111 Sayılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Standart Dosya planı-Yazışma Kodları ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Dilekçe Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmeliği, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Halkla İlişkiler-İletişim, Ofis Programlarının Kullanılması ile İlgili Uygulamalar, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ? 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmelik, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ? Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmelikler, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Atık Yönetimi ile İlgili Yönetmelikler konuları işlenecektir. 

65 kez görüntülendi