Erasmus Staj Hareketliliği süreci başladı!

T.C.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI

 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

Staj Hareketliliği İlanı 06 Şubat 201226 Şubat 2012
 Başvuru (Başvurular Erasmus bölüm koordinatörlüklerine yapılacak) 13 Şubat 201228 Şubat 2012
 Yabancı Dil Sınavı(Yeri ve saati http://erasmus.bilecik.edu.tr adresinde ilan edilecektir.)01 Mart 2012
 Sonuçların Açıklanması (Sonuçlar http://erasmus.bilecik.edu.tr adresinde ilan edilecektir.)06-10 Mart 2012

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu (Belge için tıklayınız)
 2. Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu, işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu. (Örnek davet mektubu için tıklayınız)
 3. Bağlı olunan birim koordinatörünce ve gidilmesi planlanan kurum tarafından imzalanıp onaylanmış çalışma planı (Training Agreement) (Belge için tıklayınız)
 4. Kısa özgeçmiş (AB formatında özgeçmiş taslağı için tıklayınız)
 5. Not durumunu gösterir belge (Transkript)
 6. Öğrenci bilgi formu (Belge için tıklayınız)

 

DÖNDÜKTEN SONRA İSTENEN BELGELER

 1. Nihai Rapor (Belge için tıklayınız)
 2. Katılım Sertifikası (Belge için tıklayınız)

 

NOT: Bahar akademik yarı yılında öğrenimlerine Erasmus Öğrenci Hareketliliği çerçevesinde yurt dışında devam eden öğrencilerimiz Erasmus Staj Hareketliliğine başvurabilirler. Bu durumda bulunup Yabancı Dil Sınavı’na giremeyecek olanların daha önceki Erasmus değerlendirme puanları dikkate alınacaktır. Ancak bu durumda güncel transkript ofisimize ulaştırılmalıdır.

 

TANIM

Erasmus Staj Faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. ?Staj (yerleştirme)?, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

 

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

 

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.

 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin 30 Haziran 2012 tarihinden önce başlatılması zorunludur. Yalnızca ön lisans öğrencilerinin staj sürelerinin en az 2 ay olması kuralına uygun olarak 3 aydan kısa süren staj faaliyetleri bu tarihten sonra başlayabilir. Her halükarda bütün hareketlilik faaliyetlerinin 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır. Faaliyetlerin 2012/2012 akademik takvimi içinde gerçekleştirilmeleri zorunludur; bu sözleşme kapsamında desteklenen hiçbir faaliyet hiçbir şekilde 2012-2013 akademik takvimine ilişkin olamaz.

 

Bilecik Üniversitesi’nin genişletilmiş Erasmus Beyannamesi edindiği ilk sene için staj kontenjanı 10 kişidir. (10 kişi de yedek ilan edilecektir.)

 

ŞARTLAR

1- Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye?deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak.

2- Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 • Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.0/4.0 ya da 70/100 olması
 • İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması.

 

3- Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.

4- Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

5- Bir öğrenci Erasmus staj faaliyetinden yalnızca bir defa faydalanabilir. Daha önceki bir akademik yılda staj hareketliliği hibesi alan bir öğrenci hibesiz dahi olsa bir daha Erasmus staj hareketliliği faaliyeti gerçekleştiremez. Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir.

5- Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2011/2012 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : % 55

Dil seviyesi : % 45

 

6- Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

7- Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (ön lisans için 2, lisans ve lisansüstü için 3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

8-Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

9- Ancak, son sınıfta Haziran döneminde mezun durumuna gelen öğrenciler üniversitelerinden ilişiklerini kestirmeseler ve/veya mezuniyet belgelerini almasalar dahi mezun kabul edileceklerinden Haziran döneminden itibaren staj faaliyetinden faydalanamazlar.

HİBELER

 

Yalnızca Ön Lisans Öğrencilerinin 2-3 ay arası faaliyetleri için

Seyahat ve vize ücreti hariç*

Seyahat ve

vize ücreti

dahil

Ülkeler

İki aylık hibe

(?)*

İlave hafta hibe

miktarı (?)*

Aylık hibe

miktarı (?)

Avusturya

798

92

463

Belçika

743

85

429

Bulgaristan

496

57

300

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

628

75

382

Çek Cumhuriyeti

698

85

420

Almanya

712

87

425

Danimarka

1023

125

596

Estonya

603

72

365

İspanya

761

87

438

Finlandiya

920

110

515

Fransa

883

105

497

İngiltere

953

115

540

Yunanistan

678

82

407

Macaristan

670

81

403

İrlanda

935

112

523

İtalya

836

97

480

Litvanya

533

62

326

Lüksemburg

743

85

429

Letonya

603

72

365

Malta

603

72

365

Hollanda

805

93

468

Polonya

671

81

403

Portekiz

656

79

395

Romanya

518

60

322

İsveç

876

104

493

Slovenya

643

77

386

Slovak Cumhuriyeti

618

74

373

 

* Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye gerçekleşen yurtdışı seyahati bedelinin (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) %75?i ödenir. (3 ay, 12 haftaya eşit değildir; 12 haftanın aşılması halinde 3. aya girildiği hesaplanmaktadır.)

 

Ödemeler %80 gitmeden önce, %20 dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

Eğitim Anlaşmasında belirlenen sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin % 20?si kesinlikle ödenmez; öğrencinin başarısızlık ve sorumsuzluk düzeyine bağlı olarak daha fazla kesinti yapılması ve yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir.

145 kez görüntülendi