Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanlığı’nın pastane ve kafelerdeki ücret tarifelerine yaptığı itirazın, kabul edildiği bildirildi.

Bilecik Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi:

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının 20.07.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararı ile tespit edilen Bilecik ili 2015 yılı Pastane ve Kafeler Azami Fiyat Tarifesine Bilecik Belediye Başkanlığının 11.08.2015 tarih ve 3112 sayılı yazı ile itiraz edilmiştir.

Konunun incelenmesi için, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, ”Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azamı Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesine göre oluşturulan itiraz komisyonu, 19/08/2015 günü Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır’ın başkanlığında toplanmıştır.

15.12.2004 Tarih ve 25671 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren 5174 Sayıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, ”Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesinde; ”Belediyeler ve o yerin mülki idare amiri, odalarca tespite edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda ilgili odayla anlaşamadıkları taktirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz edebilir” denilmektedir.

Bu nedenle Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazının yerinde olduğu ve komisyon tarafındanincelemeye alınmasının uygun olduğu görüldüğünden, söz konusu ücret tarifesi komisyon üyeleri tarafından incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; Bilecik Ticaret ve Sanyi Odasının 20.07.2015 tarih ve 2015/21 sayılı oturumunda tespit edilen 2015 Yılı Pastane ve Kafeler Azami Fiyat Tarifesinin yerinde ve uygun olmadığı,bu nedenle Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca pastane ve kafelerdeki mal ve hizmetlerin ücret tarifesi, Tarife Belirleme Komisyonu tarafından yeniden belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

83 kez görüntülendi